امام صادق(ع) :

«هیچ معجزه اى از معجزات انبیا نیست مگر این که خداوند آن را به دست حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه) براى اتمام حجّت، بر دشمنان ظاهر خواهد کرد»

13801034670151.gifشایددربیابانی است و سربه سجده اشک میریزد ومارا دعا میکند13801034670151.gif

13801034670151.gifشاید سرش را چون علی در چاه کرده و با چاه درددل میکند13801034670151.gif

13801034670151.gifشاید هم اکنون در کربلا است و در بین الحرمین13801034670151.gif
13801034670151.gifنگاهی به پرچم سقا میکند و از آن طرف نگاهی بر سیدالشهداء13801034670151.gif

13801034670151.gifشاید هم اکنون دربقیع است سرخاک مادری که یکتاترین مادربود13801034670151.gif

13801034670151.gifاما مزارش را هیچکس ندانست که کجاست...13801034670151.gif

 همین چند لحظه ی پیش !

نگاهم که به ماه زیبا افتاد:

به ناگاه به یادت افتادم که چقدر جای صورت آسمانی ات

 بر سینه ی آبیه آسمان خالی ست...

به ماه گفتم هر چقدر هم که زیبا باشی

باز هم سهمت از دنیا همین یک تکه آسمان است و بس...

اما من خورشیدی دارم که اگر روزی بَنای تابیدن کند

 تو را شرمنده می کند...