افسران - قول سردار سلیمانی به ایت الله سیستانی

:سردار سلیمانی به آیت الله سیستانی قول داده که نماز عید فطر را در در مسجد فلوجه برگزار کنند...