دوست داشتن عشق تنهایی عکس عاشقانه

شب که میشود دلم هوایت را میکند:

امشب سَری به آسمان دنیا زدم؛

 همین چند لحظه ی پیش ! نگاهم که به ماه زیبا افتاد:

به ناگاه به یادت افتادم که چقدر جای صورت آسمانی ات

 بر سینه ی آبیه آسمان خالی ست...

به ماه گفتم هر چقدر هم که زیبا باشی

باز هم سهمت از دنیا همین یک تکه آسمان است و بس...

اما من خورشیدی دارم که اگر روزی بَنای تابیدن کند

 تو را شرمنده می کند...

خورشیدی دارم که سهمش تمام هستی و ماسِواست:

هر چه را که بخواهد در نگین انگشتری اش دارد...

 در گوشه ی نگاهش به وجودش هستی برپاست

و به اشاره اش روزگار می گردد...

دلتنگت شدم

می خواستم با نگاه به آسمان،سلامی عاشقانه

بر محضرت روانه کنم

 تا بدانی از روی زمین این گوشه ی دنیا

بی نهایت دوستت دارم....

خاطرت آسوده قلب من فقط برای تو می تپد...