حضرت آیت الله بهجت (ره) می فرمایند:
ترک معصیت در اعتقادات و عملیات و نماز اول وقت کافی و وافی است برای وصول به مقامات عالیه اگر چه هزار سال باشد...