خدایا! 

ذهنم مانند امواج دریا مغشوش است و پر از تردید و نگرانی،آرامم کن!

کمک کن تا در میان این همه مشکلات آرامشم را حفظ کنم

می دانم که در پناهت در امان خواهم بود

چشمانم را باز کن تا ببینم که، توجه ی عاشقانه ات مرا در بر گرفته است...

چنان کن که احساس امنیت کنم.

یاری ام ده تا به تو اعتماد و توکل کنم،

تو فرموده ای:

"قدرت انسان در آرامش و ایمان است"

کمک کن تا تردید ها و ترس ها را که موجب نگرانی ام می شوند،

کنار بگذارم.

تو وعده داده ای که آرامش را به آنان که به تو می اندیشند،

ارزانی خواهی داشت.

من تنها به تو می اندیشم و منتظر وعده ات هستم...

*آمین*