ــ : قابل توجه "پدر و مادرا" . . .
حالا هی بگید خدایا بهمون "پسر" بده!!
ـ : دختر بودن یعنی "تو" و
دنیایی پر از "زیبایی و لطافت" ...Doostiha Doostiha Doostiha

امیدوارم مثل حنا با مسئولیت
مثه کوزت صبور
مثه ممول مهربون
مثه جودی شاد و سر زنده
و مثل سیندرلا خوشبخت باشی
...

Doostiha Doostiha Doostihaدختر که باشی . . .
.
.
.
ــ : میشی نفس بابات!!!


پیامبر اکرم (ص) : دختران خود را اندوهگین نسازید؛
زیرا آن ها مونس های گرانبهایند...


خدایا! هیچ خونه ای رو بی دختر نکن . . .
دختر بودن یعنی پس این چایی چی شد؟؟!ـ : دختر هدیه ایست از آسمان...


و خدا خواست تو "ریحان" باشی
و تو "ریحانگیت" را مفروش...