در شهر بودم
دیدم هرکس به دنبال چیزی می دود
یکی به دنبال پول
یکی به دنبال چهره دلکش
یکی به دنبال لحظه ای توجه چشمان هرزه گرد
یکی به دنبال نان
یکی هم به به دنبال اتوبوس !
اما دریغ که هیچکس به دنبال خدا نبود !!!


هر آنکه جان به اهل خدا نگه دارد
خداش در همه حال از بلا نگه دارد
حدیث دوست نگویم مگربه حضرت دوست
که آشنا سخن آشنا نگه دارد
گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان
نگاه دار سر رشته تا نگه دارد...
در هیاهوی زندگی دریافتم چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالیکه گویی ایستاده بودم !
چه غصه هایی که فقط به سپیدی مویم حاصل شد در حالیکه قصه کودکانه اى بیش نبود !
دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود و اگر نخواهد نمی شود !
به همین سادگی …
چشمه ها در جاری شدن و علف ها در سبز شدن معنی پیدا میکنند
کوه ها با قله ها و دریا ها با موج ها زندگی پیدا میکنند
و همه ی انسان ها با عشق …
پس بار خدایا بر من رحم کن
بر من که میدانم ناتوانم
باشد که لباس فاخری بر تن نداشته باشم
باشد که حتی دست و پایی نداشته باشم
و حتی من نباشد…
اما نباشد لحظه ای که در قلبم”عشق تو” نباشد !


من آنِ توام؛ مرا به من باز مده...

خوش به حــــال آن هایی که خوب دویده انـــد...

آن هایی که با تمام وجــود حواسشـــان فقط و فقط به تو بود!

همان هایی که دوپیـنگــشــان تا میــانه هـــای راه

یقین به وعده های تو

واندکی پس از آن

الغوث هـــا و استغفارها...

می دانی؟؟؟...

دلــــم به اندازه ی تمــــــام مســــافرانِ جــــامانده از سفـــــر شور میزند...

شورِ اینکــــه خوبی هایم از عُمق وجود نبوده باشــــد!

شورِ اینکه "غَیــّـرسوء حـالنا بحُسـنِ حالک گفتن هایم" بی اثـــر بوده باشــد!!!

شورِ اینکه نسیم بخششت بیاید و فطـــرتم آنگونه که باید رُفت و رو نشــود...


خدایا! مرا بخاطر گناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل توجیهشان می کنم ببخش...
پروردگارا …
مهارت مراقبت از آنچه را که به ما بخشیده ای در قلبمان بکار زیرا ما در از دست دادن استاد شده ایم !

ﺷﮏ ﻧﮑﻦ !
ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﻱ ﺁﺧﺮ ، ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺗﻮﻛﻞ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺭﻳﻜﻲ
 ﻧﻮﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﻱ ﺭﺥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ
و ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﻴ ﺮﺳﺪ….


ای انسان! چه چیز تو را درباره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته؟؟؟
خدایا بیا پشت آن پنجره که وا میشود رو به سوی دلم !
بیا پرده ها را کناری بزن که نورت بتابد به روی دلم !
خدایا کمک کن که پروانه ی شعر من جان بگیرد
کمی هم به فکر دلم باش ، مبادا بمیرد...
خدایا دلم را که هر شب نفس می کشد در هوایت
اگرچه شکسته ، شبی می فرستم برایت ...
در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهی میکشد مرا با نداشتن و نخواستن رویین تن کن …
مخاطب خاصت که خداباشه به درک که یکی از این مخاطب های زمینی نداریم!و تو را "گمــــــراه" یافت پس هدایــــــــت کرد...

دلنوشته به خدا-عارفه


وقت دعا خجالت نکش ، نگو من گناهکارم و صدامو نمیشنوه …

اونی که اون بالاست بیشتر از اونی که تو فکر میکنی هواتو داره !